WANAKA

WANAKA je nezávislá poradenská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2011 s cieľom pomáhať a poskytovať podporu firmám a podnikateľom v oblasti finančného riadenia a transakčného poradenstva. Neskôr sme sa rozhodli rozšíriť rozsah našich služieb aj na riadenie projektov a strategické poradenstvo pre firmy.

Poskytujeme profesionálne poradenstvo a snažíme sa byť partnerom našich klientov pri strategických rozhodnutiach, akvizičných plánoch alebo odpredaji majetku, ale taktiež i pri hľadaní dodatočného kapitálu pre ich ďalší rast. 

Uplatňujeme naše dlhoročné skúsenosti, silné zázemie a kontakty, s ohľadom na konkrétne potreby a individuálnu situáciu každého nášho klienta.

WANAKA

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme profesionálne poradenstvo a snažíme sa byť partnerom našich klientov pri strategických rozhodnutiach, akvizičných plánoch alebo odpredaji majetku.

SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME

TRANSAKČNÉ PORADENSTVO

Máte v pláne rozšíriť Vaše podnikanie prostredníctvom akvizície alebo máte záujem svoju spoločnosť čo najlepšie predať?

Našim klientom poskytujeme komplexné služby s cieľom maximalizovať hodnotu a manažovať riziká transakcie. Máme rozsiahle skúsenosti s ohodnocovaní podnikov, častí podnikov, hmotných aj nehmotných aktív, s výberom optimálnej štruktúry transakcie z daňového i účtovného hľadiska, ako aj s prípravou zodpovedajúcej transakčnej dokumentácie.

STRATEGICKÉ PORADENSTVO

Potrebujete navrhnúť alebo zrevidovať stratégiu Vašej spoločnosti tak, aby si zachovala konkurencieschopnosť v dnešnom rýchlo meniacom sa svete? Alebo potrebujete zoptimalizovať procesy niektorej prevádzkovej časti spoločnosti?

Naši interní a externí spolupracovníci disponujú dlhoročnými skúsenosťami s riadením spoločností v rôznych odvetviach a sú pripravení Vám pomôcť práve s Vašim problémom. Na základe analýzy konkrétnej prevádzkovej oblasti vypracujeme návrh stratégie s konkrétnymi cieľmi, KPIs  a detailným akčným plánom. Sme pripravení byť Vašim partnerom pri implementácii stratégie a dosiahnutí stanovených cieľov.

FINANCOVANIE

Potrebujete zabezpečiť financovanie Vašich rozvojových aktivít alebo zreštrukturalizovať a zoptimalizovať existujúcu štruktúru financovania?

Zabezpečujeme kompletný proces pre poskytnutie financovania s ohľadom na konkrétne potreby klienta. Poradíme a pomôžeme Vám pri výbere a získaní vhodnej formy financovania, pri výbere najvhodnejšieho poskytovateľa financovania, pri vyjednávaní najvýhodnejších podmienok a pri príprave podkladov pre účely čerpania financovania.

PROJEKTOVÉ RIADENIE

Chystáte sa realizovať nový projekt alebo máte problém s riadením a koordináciou viecerých projektov?

Máme skúsenosti s riadením projektov od malých až po veľké komplexné projekty v hodnote stoviek miliónov EUR. Pomôžeme Vám efektívne spravovať vaše projektové portfólio, zvýšiť výkonnosť projektu alebo programu a pravdepodobnosť ich úspešného dokončenia.

WANAKA

REFERENCIE

Poskytujeme profesionálne poradenstvo a snažíme sa byť partnerom našich klientov pri strategických rozhodnutiach, akvizičných plánoch alebo odpredaji majetku.

SPOLUPRACOVALI S NAMI

ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA?
OZVITE SA NÁM!

KONTAKT

WANAKA s.r.o.
Fongová 6
83106 Bratislava
Slovensko
Email: wanaka@wanaka.sk